Vodní elektrárna Dalešice

 
 

Výrobní komplex nedaleké Jaderné elektrárny Dukovany dotváří přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, která byla postavena v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny. Nádrž průtočné vodní elektrárny Mohelno slouží nejen k vyrovnání odtoku z přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, ale je i spodní nádrží pro čerpání. Je rezervoárem vody pro odběr chladicí vody Jadernou elektrárnou Dukovany a slouží k ředění jejích odpadních vod. Vodní elektrárna Mohelno byla postavena současně s přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice.

Dalešice najíždějí do 60 sekund Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice je z hlediska instalovaného výkonu druhou největší vodní elektrárnou v České republice. Pro provoz energetické sítě je neocenitelná její schopnost najet na plný výkon do 60 sekund. Elektrárna je plně automatizována a dálkově ovládána buď z výrobního dispečinku elektrárenské společnosti ČEZ, nebo z dispečinku provozovatele přenosové soustavy ČEPS.

Na turbíny přivádějí vodu čtyři ocelová potrubí o průměru 6200 mm. Elektrárna a rozvodna jsou umístěny u paty hráze. V přečerpávací vodní elektrárně jsou nainstalována čtyři soustrojí s reverzními Francisovými turbínami pro maximální spád 90 metrů. Pro výrobu energie, i jako pohon v čerpadlovém provozu, jsou použity synchronní generátory o napětí 13,8 kV a s obousměrným točením. Pro transformaci napětí generátorů na napětí vývodů 420 kV slouží blokové transformátory.

Sypaná rokfilová hráz s jílovým těsněním o výšce 100 a délce 350 m vodního díla Dalešice je nejvyšší svého druhu v ČR. Je vybavena hydrotechnickými zařízeními pro převádění velkých vod a vypouštění nádrže. Přehrada vytváří spád a užitečný objem vody pro práci přečerpávací vodní elektrárny a dlouhodobě vyrovnává průtok řeky Jihlavy pod vodním dílem. Snižuje povodňové špičky pod vodním dílem a zajišťuje sedimentaci nečistot z horního toku. Pozitivní vliv na kvalitu vody se projevuje kromě jiného přítomností raků a pstruhů pod vyrovnávací nádrží Mohelno. Jezero o ploše 480 ha je využíváno i k rekreačním účelům. Délka jeho vzdutí dosahuje 22 km, největší hloubka až 84 m.

Tabulka:Základní údaje o přečerpávací vodní elektrárně Dalešice

typ elektrárny přečerpávací, špičková
rok uvedení do provozu 1978
objem horní nádrže 127 mil. m3
spád 60,5 až 90,7 m
počet soustrojí 4
typ turbíny reverzní Francisova
max. výkon soustrojí 112,5 MW
max. příkon při čerpání 115 MW
max. průtok reverzní turbínou při výrobě 150 m3/s
průtok vody reverzní turbínou při čerpání 137,5 m3/s
otáčky 136,4 ot./min.
průměr oběžného kola 6000 mm

Exkurze do Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice

Podrobnosti naleznete na založce

NÁVŠTĚVA IC PVE Dalešice

 

<< zpět

lineČEZROPKraj VysočinaEvropská unie
Lodní doprava | Mikroregion Horácko | O přehradě | Pro skupiny | Půjčovna | Info centra | Tipy na výlet | Ubytování a stravování | Kultura a památky | Cyklotrasy | Sportovní aktivity | Rybaření | Online informace
2010 Webhosting, webdesign - mcrai.eu