Konec letošní prázdninové sezóny - nový plavební řád na září 2022!

Letní prázdninová plavební seóna dnes skončila. Od pondělí 29. sprna 2022 platí nový plavební řád!

Těšíme se na vás o víkendech a o svátcích! Podrobnosti najdete zde: www.dalesickaprehrada.cz/plavebni-rad/konec-srpna-a-zari/.