Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany

IC v JE Dukovany

Obvyklé začátky prohlídek o letních prázdninách jsou 9:00, 10:30, 12:30, 14:00 a 15:30 .

Jaderná elektrárna Dukovany

První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985, poslední čtvrtý blok v červenci 1987. Maximálního projektového výkonu 1760 MW dosáhla elektrárna v červenci 1987. Spuštění dvou jaderných bloků – druhého a třetího – v jediném roce 1986 a na jedné lokalitě bylo ve své době zcela unikátní a doposud se ve světě neopakovalo. Více než 80 % použitých zařízení je vyrobeno v ČR. Od roku 1985 do prosince roku 2016 bylo na všech čtyřech blocích elektrárny vyrobeno více než 407 miliard kWh elektrické energie, což je nejvíce ze všech elektráren v České republice. Elektrárna Dukovany pokrývá přibližně 20 % spotřeby elektřiny v ČR. Ročně vyrobí takové množství elektřiny, které by stačilo k pokrytí spotřeby všech domácností v ČR.